atun

Hỗ trợ, khuyến khích và bảo vệ công nhân trong đại dịch Covid-19

Now available in Indonesia, Vietnam, India and Cambodia 

atun là một ứng dụng di động miễn phí được thiết kế để hỗ trợ & khuyến khích các công nhân nhà máy trước và đang bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế.

atun

gettyimages-1175842011-170667a.jpg
Thông tin quan trọng về Corona
Khoá học nâng cao kỹ năng và cải thiện cuộc sống
Hỗ trợ phụ huynh nuôi dạy con cái
Giới thiệu Tài nguyên cộng đồng

 

atun kết hợp các công cụ được chứng minh hiệu quả

và các đánh giá từ các chuyên gia trong tập đoàn của chúng tôi.

IDH_logo_lying down_blue_fc.jpg
Empower at work logo.jpeg
STS Logo.jpg
 

​Tham gia

Mọi người

  • Quảng bá atun trong cộng đồng của bạn

  • Tình nguyện dành thời gian của bạn để giúp dịch thuật hoặc tiếp thị atun

  • Đăng ký nhận bản tin và kết nối với chúng tôi 

Nhà tài trợ và đối tác

Chương trình này hoàn toàn phi lợi nhuận và cần kinh phí để  tiếp tục duy trì các hoạt động hữu ích. 

 

  • Bạn có thể hỗ trợ chúng tôi tài chính?

  • Tổ chức của bạn có thể đóng góp thêm giá trị cho atun?

  • Bạn có thể giúp chúng tôi phục vụ các quốc gia khác?

  • Bạn có thể dành thời gian và nguồn nhân lực để giúp mở rộng quy mô?

Hãy liên hệ chúng tôi, chúng tôi rất hoan nghênh những chia sẻ và giúp đỡ của bạn!

Thương hiệu & Nhà cung cấp

  • Chúng tôi biết đây là một thời gian khó khăn cho các thương hiệu và nhà cung cấp trên toàn cầu, nhưng công nhân cũng đang gặp khó khăn. Thật tốt nếu bạn có thể xem xét để giúp đỡ họ.

Nhà tuyển dụng

Chúng tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn và thử thách, nhưng atun có thể giúp bạn. 

  • Sử dụng bộ công cụ Nhà tuyển dụng của chúng tôi để quảng bá atun cho nhân viên.