atun-logo-gradient.png

atun 

Labor Solutions 

Thông tin Ứng dụng

'atun là một ứng dụng di động Android MIỄN PHÍ và AN TOÀN, cung cấp hỗ trợ cho các công nhân nhà máy trước và đang trong thời gian khó khăn này. 

Tải ngay atun để nhận:

  • Thông tin quan trọng về các chương trình hỗ trợ và trợ giúp của cộng đồng đang diễn ra trong thời gian này

  • Cập nhật quan trọng từ các nhà máy của bạn

  • Truy cập các bài học trực tuyến MIỄN PHÍ với thông tin hữu ích để giúp bạn và gia đình quản lý tốt hơn căng thẳng, vấn đề tài chính cũng như các lời khuyên về giữ an toàn sức khoẻ và sống lành mạnh. atun cũng cung cấp cho cha mẹ những lời khuyên và công cụ hữu ích để dạy dỗ con cái trong thời gian nghỉ học.