Bộ công cụ Thương hiệu &

Nhà cung cấp

Cám ơn bạn đã giúp đỡ chúng tôi quảng bá atun. Chúng tôi rất cảm kích khi bạn chia sẻ công cụ của chúng tôi đến các nhà cung cấp của bạn. 

Mục tiêu là để người lao động tải xuống ứng dụng atun. Để công nhân tải xuống ứng dụng, họ cần biết về nó, để công nhân biết về atun, các nhà cung cấp cần quảng bá nó. Quảng bá hiệu quả đòi hỏi nhiều hơn là chỉ dán những áp phích hình ảnh lên tường.

Tất cả điều này có nghĩa là việc gửi email đến các nhà cung cấp để giới thiệu về chương trình này là chưa đủ. 

Trong Bộ công cụ Thương hiệu và Nhà cung cấp này, chúng tôi sẽ phác thảo các chiến lược hiệu quả để thu hút và huy động các nhà cung cấp và các bên liên quan khác để đảm bảo người lao động có quyền truy cập vào thông tin quan trọng.

Hoàn toàn miễn phí khi chia sẻ atun với các nhà cung cấp của bạn, nhưng vui lòng  xem xét việc trở thành đối tác thương hiệu bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính giúp chúng tôi tiếp tục công việc quan trọng này.

Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi quảng bá atun. Bộ công cụ này cung cấp các nguồn hỗ trợ giúp bạn thành công giới thiệu và phát động atun tại nơi làm việc.  

Đừng quên tham gia hội thảo hàng tuần của chúng tôi để nhận hỗ trợ và đóng góp ý kiến từ các đơn vị khác. 

arrow&v
arrow&v
Bạn muốn giữ liên lạc với chúng tôi? Kiểm tra các cách sau.