Mọi Người

 • Quảng bá atun trong cộng đồng của bạn​​

​​

 • Tình nguyện dành thời gian của bạn để giúp dịch thuật hoặc tiếp thị atun

​​

 • Đăng ký nhận bản tin và kết nối với chúng tôi 

Nhà tài trợ và đối tác

Chương trình này hoàn toàn phi lợi nhuận và cần kinh phí để  tiếp tục duy trì các hoạt động hữu ích. 

 

 • Bạn có thể hỗ trợ chúng tôi tài chính?

​​

 • Tổ chức của bạn có thể đóng góp thêm giá trị cho atun?

​​

 • Bạn có thể giúp chúng tôi phục vụ các quốc gia khác?​

​​

 • Bạn có thể dành thời gian và nguồn nhân lực để giúp mở rộng quy mô?

Hãy liên hệ chúng tôi, chúng tôi rất hoan nghênh những chia sẻ và giúp đỡ của bạn!

Thương hiệu & Nhà cung cấp

 • Chúng tôi biết đây là một thời gian khó khăn cho các thương hiệu và nhà cung cấp trên toàn cầu, nhưng công nhân cũng đang gặp khó khăn. Thật tốt nếu bạn có thể xem xét để giúp đỡ họ.

​​

 • Quảng bá atun cho các nhà cung cấp của bạn. Sử dụng Bộ công cụ thương hiệu và nhà bán lẻ của chúng tôi để giúp đỡ. (hoàn toàn miễn phí cho bạn).

​​

 • Xem xét đóng góp và trở thành một đối tác thương hiệu.

Nhà tuyển dụng

Chúng tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn và thử thách, nhưng atun có thể giúp. 

 • Liên hệ và kết nối với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn tái hoạt động hoặc cần tuyển dụng.

 • Sử dụng bộ công cụ Nhà tuyển dụng của chúng tôi để quảng bá atun cho nhân viên. 

 • Tìm kiếm nguồn hỗ trợ miễn phí cho nhà máy để quản lý Covid-19 tại đây.