Đội ngũ atun

atun được hỗ trợ và quản lý bởi đội ngũ tài năng và có quy mô lớn, nhiều người trong số họ đóng góp trọn cả thời gian.

 

Tìm hiểu thêm đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi dưới đây.  

Sheila Schulze

Trưởng phòng Chiến lược & Dự án

Candace Debnam

Trưởng phòng Nội dung và Chương trình học

  • Grey LinkedIn Icon

Kushal Anjanappa

Trưởng phòng Phát triển Công nghệ

  • Grey LinkedIn Icon

Budiman Wikarsa

Trưởng phòng Chiến lược & Dự án

  • Grey LinkedIn Icon

Rica Facundo

Trưởng phòng Tiếp thị và Quảng cáo

  • Grey LinkedIn Icon