GettyImages-1193713042.jpg

Tham gia cuộc họp hội thảo hàng tuần

arrow&v
arrow&v

Cám ơn bạn đã quan tâm về atun!

Hội thảo dành cho công nhân sẻ được diễn ra mỗi thứ ba vào lúc 14.00 (GMT+7). Hội thảo sẽ cung cấp các lời khuyên, công cụ và hỗ trợ giúp cho bạn triển khai và quảng bá atun trong cơ sở của mình.

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về bạn và cách thức để liên hệ với bạn để trình bày thêm thông tin chi tiết.

Hội thảo trực tuyến hiện có mặt tại In-đô-nê-si-a, Việt Nam và Trung Quốc.